Google Classroom

Google Classroom jako parťák každého učitele

Ve čtvrtek v podvečer se uskutečnilo první setkání DIGI centra ELIXÍRU v Plzni. Tématem byl Google Classroom a jeho využití ve výuce.

Google Classroom je nástroj služby Google Apps pro vzdělávání, který učitelům slouží jako digitální portfolio, umožňuje rychle a efektivně publikovat zadání, poskytovat okamžitou zpětnou vazbu, snadno komunikovat se studenty, hodnotit, sebehodnotit, komentovat…
Studenti také díky němu mohou společně diskutovat nad úkoly, hodnotit práci svoji, nebo svých spolužáků.

Přiznám se, že jsem byl trochu nervózní, kolik lidí se v prostorách naší nové multimediální učebny sejde. Nakonec se nás sešlo celkem 12 a společně jsme strávili pohodové dvě hodiny nad ukázkami a debatami nad Google učebnou. V průběhu první hodiny jsem se, společně s kolegyní Jitkou Rambouskovou, snažil ukázat výhody, které užívání virtuální učebny přináší a zodpovědět dotazy účastníků. Během druhé poloviny už pracovali především návštěvníci.

Tak jen doufám, že budou brzy návštěvníci DIGI centra využívat virtuální učebnu i ve své praxi a že jim pomůže při vedení výuky stejně tak dobře jako mně.

Další setkání je naplánované na 12. 12., kdy se budeme věnovat aplikacím pro získání rychlé zpětné vazby a vedení výuky (Kahoot!, Socrative, Worldcloud, Classroomscreen a další).