On-line výuka

Učitelé využívají zkušenosti z DIGI centra

DIGI centrum ELIXÍRU v Plzni se zaměřuje na zapojení technologií do vzdělávání napříč předměty. To se ukázalo jako správný směr v okamžiku, kdy byli čeští učitelé nuceni ze dne na den, resp. z minuty na minutu, přejít ze svého zaběhnutého způsobu výuky do výhradně on-line prostředí.

Během podzimu a zimy jsme se v DIGI centru věnovali on-line aplikacím a také např. aplikaci Google Classroom. Právě Google Classroom je v současné koronavirové době jedním z hlavních výukových prostředků. Učitelé díky ní mohou práci zadávat, sbírat, hodnotit… Pokud má navíc škola zřízený G Suite, byl přechod do on-line prostředí v podstatě bezbolestný.

Prostě na rčení „štěstí přeje připraveným“ něco opravdu bude.

I když setkávat se on-line je fajn, ale už se moc těším na opětovné sobní setkání s vámi všemi.