Výlet šaška Tomáše do mateřské školy

Pozvánka na akci…

Jak jsem již dříve sliboval, tak jsem vyslyšel prosby učitelek z MŠ a první setkání v tomto školním roce budeme věnovat právě jim. Společně se Šaškem Tomášem si ukážeme, jak je možné rozvíjet informatické myšlení a algoritmizaci u dětí předškolního věku.

Aby se naše DIGI centrum přiblížilo i kolegům a kolegyním z Domažlicka, bude naše setkání tentokrát „výjezdové“. 🙂
Potkáme se 14. 10. 2021 v 17.00 v základní škole ve Staňkově (mapa).

Na setkání si můžete přivézt vlastní zařízení, na které Vám aplikaci nainstaluji. Druhá možnost je využít PC v ICT učebně.

Výukový software „Výlety šaška Tomáše“ slouží k rozvoji algoritmického myšlení dětí od útlého věku. Na mapách města, parku nebo zoologické zahrady budou děti přemýšlet, tvořit a řešit problémy. Postava Tomáše se pohybuje v síti cest a křižovatek a potřebuje někoho, kdo by ji vedl. Děti zjišťují, co se kde na mapě nachází a jak se tam dá dostat. Hra je vytvořena pro nejmenší, a tak se vše ovládá dotykem – na tabletu nebo interaktivní tabuli.

Hra je vhodná pro děti od předškolního věku (máme zkušenosti i se čtyřletými dětmi) až po první ročníky ZŠ. Z pohledu vzdělávacích cílů se děti učí ovládat daný software, dávat někomu jinému příkazy, sestavovat postupy, číst zakreslené postupy a nacházet jejich spojení s mapou, hledat chyby v postupech a opravovat je. Výlety šaška Tomáše dětem dají mnoho příležitostí objevovat svět, řešit společně problémy a mít radost z toho, jak jsou šikovní. Tomáš je dobrým pomocníkem učitele a pro děti fajn kamarádem při hře a učení.

Veškeré infromace k projektu iMyšlení naleznete na této adrese.

Setkání není akreditovaný MŠMT a nebude vydán certifikát. Akce je zdarma.

Přihláška